XL BYGG Toten tre 4Fvekt

 

TOTEN ALMENNING LODD NR.1

Toten Almenning Lodd nr1 forvalter 30.000daa skog og utmark i Vestre Toten kommune. I tillegg til tradisjonelt skogbruk, drives det eget sagbruk på Gotterud. Der produseres det blant annet laftetømmer og spesialdimensjoner av gran og furu.

Almenningen har egen trelast-/byggevarebutikk  . I tillegg har almenningen eierinteresser i Lena Fjernvarme AS