Om oss

Almenningene forvalter til sammen over 30 000 daa skog og utmark.Det avvirkes ca.3 500 m3 med tømmer i året. Almenningen har eget sagbruk og høvleri,hvor du kan få tak i de fleste dimensjoner, samt spesialprodukter som laftetømmer,takåser, firkantet bjelker, grovplank, lange vindskibord, villmarkspanel.

Spesialproduktene kan du få i lengder opp til 10meter.


Bilde av toten1Bilde av toten3Bilde av toten4Bilde av toten 2Bilde av toten5Bilde av toten6Bilde av toten7Bilde av toten8