Friluftsliv

Almeningen er fokusert på friluftsliv, og har derfor tilrettelagt for almenheten.
Du vil finne flere hytter som står åpene, og som du kan benytte deg av.

Her finner du kart over stiene på åsen.

Det er 5 tjern og vann (10daa)i eller som skogen grenser til. Det er ørret i 3 av dem.
Inn-og utløpsbekker (gytebekker) er viktig spesielt i forhold til ørretbestanden.
I Skjellbreia finnes det også en bra krepsebestand.

Lengst sør i Almenningen renner Hunnselva som er en god ørretelv.
En kan søke om å få krepsekort på Almenningen.


Gapahuk på Tretrota 
Vi er omgitt av ildsjeler som Åsen Miljølag, Åsløypas venner, Gjøvik og Toten Turlag.
Som har gjort og gjør en kjempe innsats på åsen.

I området rundt Veittjernet er det registrert flere kulturminner, men ingen eldre enn før 1537. Kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet i menhold av lov om kulturminner.

Det er utarbeidet kultursti som går i området Storhaugen- Vesterås-Veitjenet.
Stien er merket og skiltet og er mye brukt av lokalbefolkningen.
Ildskjelene bak dette prosjektet er i hovedsak Roald Høgberget og Willy G.